Bản vẽ thiết bị

Dây chuyền ép đùn-1

Dây chuyền ép đùn

Dây chuyền ép đùn-2

Dây chuyền ép đùn

Dây chuyền ép đùn-3

Dây chuyền ép đùn

Dây chuyền ép đùn-4

Dây chuyền ép đùn

Máy tạo hạt

Máy tạo hạt

Máy sưởi

Máy sưởi

Con lăn dập nổi

Con lăn dập nổi

Máy trộn

Máy trộn

Toàn cảnh phòng thí nghiệm

Toàn cảnh phòng thí nghiệm

Lò đốt thử tro

Lò đốt thử tro

Máy thử phun đá đen

Máy thử phun đá đen

Bộ lấy mẫu áp suất bên

Bộ lấy mẫu áp suất bên

Lò thử nghiệm biến dạng nhiệt

Lò thử nghiệm biến dạng nhiệt

Máy kiểm tra thời tiết tăng tốc UV

Máy kiểm tra thời tiết tăng tốc UV

Máy kiểm tra độ bền của bìa giấy

Máy kiểm tra độ bền của bìa giấy

Máy kiểm tra áp lực cạnh của bìa giấy

Máy kiểm tra áp lực cạnh của bìa giấy